Jakie skutki uboczne pociąga za sobą brak zęba?

Jakie skutki uboczne pociąga za sobą brak zęba?

korona zęba

Badania statystyczne potwierdzają, że połowa naszych rodaków nie ma co najmniej jednego zęba. Zdecydowana większość z nich ma skłonność do bagatelizowania takiego stanu rzeczy, choć dentyści przestrzegają przed poważnymi problemami, do jakich może doprowadzić nawet pojedynczy brak w uzębieniu.

Na pierwszy plan wysuwa się to, że tracąc ząb pozbawiamy te, które znajdują się w jego najbliższym sąsiedztwie naturalnego stabilizatora. W pewnym momencie zęby zaczynają się „rozchodzić”, my zaś musimy zmagać się ze szparami pomiędzy nimi stanowiącymi spory problem natury estetycznej. Innym problemem okazuje się rozchwianie zębów widoczne zwłaszcza w przypadku tych z nich, które sąsiadują z ubytkiem. Zdrowe zęby wychylają się ku przerwie, która powstała między nimi. Mamy do czynienia z procesem naturalnym, ale wyjątkowo niebezpiecznym.

Znacznie poważniejszym problemem okazuje się jednak atrofia znana też lepiej jako zanik kości. Mamy do czynienia z chorobą wyjątkowo groźną, poważnym problemem jest zaś to, że może być ona wywołana utratą choćby jednego zęba. Nieużywana tkanka kostna z czasem zanika jedynie dlatego, że nie napierają na nią siły żucia. Oczywiście, proces ma charakter postępujący, z poważnymi zmianami mamy jednak do czynienia już w pierwszym roku po utracie zęba, z czasem zaś są one jedynie coraz bardziej dotkliwe.

Jeśli nie zdecydujemy się na uzupełnienie ubytku, musimy liczyć się z tym, że atrofia zacznie postępować na kości szczęki, a to ma już znacznie poważniejsze konsekwencje takie, jak choćby zmniejszenie się odległości pomiędzy nosem a brodą. Atrofia jest też widoczna pod postacią opadniętych policzków i te bowiem znajdują podstawę w zdrowych zębach.

Skala zagrożenia nie zawsze jest taka sama, o szczególną ostrożność apeluje się jednak w przypadku zębów trzonowych. To właśnie ich brak sprawia, że siły nacisku przenoszą się na zęby znajdujące się w pierwszym odcinku, a ich osłabienie może być poważnym problemem także o charakterze estetycznym. Ma uszkodzenia narażone są też żeby przeciwstawne do ubytku.